Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHUYÊN NGÀNH BTEC HND DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 9 MÙA THU

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến các sinh viên Khóa 9 Mùa thu vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên của chương trình BTEC HND về lịch tập huấn chuyên ngành (lần 2) như sau:

Thời gian: 14h00 – 16h30 Thứ ba, 6/1/2015

Địa điểm: P.404, Giảng đường D2 – ĐH.KTQD

Nội dung:

- Tập huấn lần 2 một số nội dung chính và các thay đổi quan trọng về quy chế của chương trình BTEC HND

- Hướng dẫn đăng ký môn học trên hệ thống phần mềm Unisoft (từ học kỳ này, sinh viên K9 Mùa thu bắt buộc sử dụng phần mềm Unisoft để đăng ký môn học). Dự kiến lịch đăng ký môn học: 7/1 – 9/1/2015

- Đăng ký chuyên ngành học của chương trình BTEC HND (bao gồm các chuyên ngành: Management, Marketing, Accounting, General Management)

- Giới thiệu về phần mềm UniOne (phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh để tự động cập nhật các thông tin của chương trình)

Đây là buổi tập huấn quan trọng dành cho sinh viên nên yêu cầu tất cả sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Viện Đào tạo Quốc tế
3630 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)