Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015
    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

____________________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015
Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU)

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thời gian nghỉ Tết của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU như sau:

1. Chương trình Tiếng Anh (Cấp độ 2, 3)

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ 11/02/2015 đến hết ngày 24/02/2015.

Sáng thứ 4 ngày 25/02, các lớp học bình thường theo thời khóa biểu đã thông báo cho sinh viên từ đầu mỗi cấp độ. Sinh viên lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ, Lãnh đạo Viện sẽ xuống lớp chúc Tết sinh viên và giáo viên các lớp.

Lưu ý: Đối với môn học cơ sở Phương pháp học tập, sinh viên tham gia thuyết trình báo cáo kết thúc môn học vào thứ 4, ngày 11/02/2015.

2. Chương trình UWE, BTEC-HND và BABM:

Thời gian nghỉ Tết từ 15/2/2015 đến hết ngày 01/03/2015.

Ngày thứ 2, 02/03/2015 các lớp học bình thường theo thời khóa biểu của kỳ học. Sinh viên lưu ý đi học đầy đủ và đúng giờ, Lãnh đạo Viện sẽ xuống lớp chúc Tết sinh viên và giáo viên các lớp.

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

 

 

7648 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)