Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học BTEC HND trong học kỳ I, năm học 2015-2016, như sau:

- Học kỳ I, năm học 2015-2016, bắt đầu từ ngày 24/08/2015.

- Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ I là từ 14h ngày 11/08/2015 đến 13h59 ngày 13/08/2015.

- Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ.

- Sinh viên cần hoàn thành các môn cơ sở ngành trước khi học chuyên ngành (môn MKT là môn cơ sở ngành của chuyên ngành Marketing, môn MFRD là cơ sở ngành của chuyên ngành Accounting, môn OB là cơ sở ngành của chuyên ngành Management). Riêng với môn FSA, sinh viên phải hoàn thành môn FR trước khi học FSA.

- Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt. Riêng môn WLP không có giờ trợ giảng.

- Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B) – trừ trường hợp với môn PPD.

- Đối với môn PPD, để sinh viên thu nhận được kết quả tốt nhất, môn PPD sẽ được thiết kế để triển khai trong 1 năm học (2 học kỳ), bắt đầu từ năm học 2015-2016.

Riêng học kỳ I năm học 2015-2016, Viện sẽ tổ chức 2 lớp: 01 lớp học trong 1 học kỳ (từ tháng 8 đến tháng 12/2015) và 01 lớp học trong 1 năm học (T8/2015 – T5/2016).

Lớp học trong 1 học kỳ sẽ được ưu tiên cho sinh viên dự kiến hoàn thành chương trình BTEC HND vào tháng 12/2015.

Lịch học của lớp kéo dài 1 năm sẽ có những điều chỉnh cụ thể trong quá trình học và sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên. Các sinh viên muốn hoàn thành môn PPD trong năm học 2015-2016 đều phải đăng ký môn ngay từ đầu học kỳ I và được tính vào số môn của học kỳ I.*

- Môn RP chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong chương trình BTEC HND.

- Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ thời khóa biểu và chuẩn bị cho việc đăng ký môn học trên UniSoft. Thời gian đăng ký môn học từ 14h ngày 11/08/2015 đến 13h59 ngày 13/08/2015. Sinh viên có thể đăng ký trên điện thoại với ứng dụng Uni.One (xem hướng dẫn tải ứng dụng tại Thông báo).

Tên các môn học và số lượng lớp giảng và số chỗ học dự kiến như sau:

BTEC HND UNIT NAME LIST

Semester 1, 2015-2016

Credit

Level

Unit Name

Number of lecture classes

Number of available seats

Note

 

 

 

Core units

1

15

4

Business Environment

2

90

2

15

4

Managing Financial Resources and Decisions

2

90

3

15

4

Organisations and Behaviour

2

90

4

15

4

Marketing Principles

2

90

5

15

4

Business Law 1: Aspects of Contract and Negligence for Business

1

60

6

15

5

Business Decision Making

1

60

7

15

5

Business Strategy

2

110

8

20

5

Research Project

1

60

 

 

 

Specialist units in Accounting

9

15

4

Financial Accounting and Reporting

1

50

 

10

15

5

Financial Systems and Auditing

1

50

 

11

15

4

Management Accounting

1

50

 

 

 

 

Specialist units in Marketing

12

15

4

Advertising and Promotion

1

50

13

15

5

Marketing Planning

2

110

 

 

 

 

Specialist units in Management

14

15

5

Personal and Professional Development (one semester)*

1

60

Personal and Professional Development (one year)*

1

60

To be completed by May 2016.

15

15

5

Working with and Leading People

2

110

 

16

15

4

Managing Communications, Knowledge and Information

1

60

 

Sinh viên tải thời khóa biểu tại đây.

* Sinh viên cần được hỗ trợ thêm thông tin về việc đăng ký môn PPD, vui lòng liên hệ cô Trịnh Thị Thu Giang (Tel: 0904117979 – xin để lại tin nhắn nếu không gọi được trực tiếp / hoặc Email: trinh.giang@isneu.org).
12602 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)