Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học BTEC HND trong học kỳ I, năm học 2018-2019, như sau:

 - Học kỳ I, năm học 2018-2019, bắt đầu từ ngày 20/08/2018 đến 24/11/2018

 - Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ I là từ 14h00 ngày 08/08/2018 đến 14h00 ngày 10/08/2018

 - Sinh viên đang học chương trình BTEC HND - QCF (Khóa 12 Mùa xuân trở về trước) không đăng ký các môn thuộc BTEC HND – RQF

 - Sinh viên đang học chương trình BTEC HND – RQF (Khóa 12 Mùa thu và Khóa 13 Mùa xuân) lưu ý đăng ký các môn học theo đúng chuyên ngành hẹp mình đã chọn: môn IMC và DM dành cho sinh viên đăng ký ngành hẹp là Marketing; môn ULC và GBE dành cho sinh viên đăng ký ngành hẹp là Business Management; môn BS là môn lựa chọn/ optional units.

 - Với các sinh viên Khóa 13 Mùa xuân đã đăng ký ngành hẹp là Accouting – Finance: sinh viên cần đăng ký các môn bắt buộc/ Core units và môn lựa chọn/ Optional units trong kỳ này. Các môn thuộc ngành hẹp là Accounting – Finance sẽ được xem xét mở vào kỳ sau nếu đủ sinh viên đăng ký.

 - Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt.

 - Trong thời khóa biểu, các môn học thuộc hệ QCF được highlight màu Xanh lá cây, các môn học thuộc hệ RQF được highlight màu Xanh da trời, các giờ Workshop được highlight màu Vàng. Sinh viên cần chú ý để đăng ký các môn đúng với hệ chương trình của mình.

 - Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B). 

 - Môn RP chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong giai đoạn BTEC HND.

 - Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ (tính cả môn học lại và môn đăng ký hàng đợi)

 - Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

 Đối với các môn học lại: sinh viên cần đăng ký môn học lại trên hệ thống Unisoft. Ngoài ra, sinh viên cần lên P.304-Viện Đào tạo Quốc tế gặp các Điều phối viên chương trình BTEC HND để điền thông tin vào Danh sách học lại và được khẳng định môn học lại. Sinh viên đóng phí học lại theo quy định của chương trình.

Lưu ý: Đối với các sinh viên học chương trình BTEC HND, hệ QCF: Học kỳ I năm học 2018-2019 là học kỳ cuối cùng các môn học của hệ QCF được tổ chức. Vì vậy, tất cả các sinh viên phải tự rà soát lại toàn bộ các môn học của mình để đảm bảo hoàn thành được đầy đủ các môn theo yêu cầu của chương trình.

+ Sĩ số tối thiểu để mở lớp là 15 sinh viên/ lớp giảng chính

+ Sinh viên cần học lại các môn: BL, MAAR, PPD, BDM của học kỳ II năm học 2017-2018 vừa qua sẽ xem Thông báo cụ thể về cơ hội hoàn thành các môn này trên Moodle (sẽ Thông báo vào 2 tuần đầu của học kỳ)

+ Sinh viên cần học lại các môn QCF sẽ mở trong học kỳ I, năm học 2018-2019 này sẽ đăng ký học lại như bình thường (đăng ký trên Unisoft và lên P.304- Tầng 3, Nhà 6 gặp các Điều phối viên chương trình để đăng ký học lại)

Danh sách số lượng lớp và số sinh viên đăng ký tối đa cho các lớp chuyên ngành, chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

Dành cho sinh viên Khóa 12 Mùa xuân trở về trước (thuộc hệ BTEC HND - QCF):

 STT

Tín chỉ

Viết tắt

Các môn học hệ HND-QCF
được tổ chức trong kỳ này

Lớp Giảng chính

Lớp Trợ giảng

1

15

BS

Business Strategy (Core unit)

1 lớp x 50 SV/ lớp

 

2

20

RP

Research Project (Core unit)

1 lớp x 55 SV/ lớp

 

3

15

TAX

Taxation (Pathway: Accounting)

1 lớp x 40 SV/ lớp

1 lớp x 40 SV/ lớp

4

15

MP

Marketing Planning (Pathway: Marketing)

1 lớp x 40 SV/ lớp

2 lớp x 20 SV/ lớp

5

15

SPO

Sales Planning and Operations (Pathway: Marketing)

1 lớp x 30 SV/ lớp

 

6

15

WLP

Working with and Leading people (Pathway: Marketing)

1 lớp x 40 SV/ lớp

2 lớp x 20 SV/ lớp

Dành cho sinh viên học Khóa 12 Mùa thu, Khóa 13 Mùa xuân và Khóa 13 Mùa thu
(thuộc hệ BTEC HND – RQF):

STT

Tín chỉ

Viết tắt

Các môn học hệ HND-RQF
được tổ chức trong kỳ này

Lớp Giảng chính

Lớp Trợ giảng

Các môn học bắt buộc/
Core units

1

15

BBE

Business and the Business Environment

2 lớp x 55 SV/ lớp

2 lớp x 55 SV/ lớp

2

15

MA

Management Accounting

2 lớp x 55 SV/ lớp

2 lớp x 55 SV/ lớp

3

15

HRM

Human Resource Management

2 lớp x 55 SV/ lớp

2 lớp x 55 SV/ lớp

4

15

ME

Marketing Essentials

2 lớp x 55 SV/ lớp

2 lớp x 55 SV/ lớp

5

15

MBP

Managing a Successful Business Project (Pearson set)

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

6

15

BL

Business Law

2 lớp x 40 SV/ lớp

4 lớp x 20 SV/ lớp

7

15

OB

Organizational Behaviour

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

Các môn học thuộc ngành hẹp Marketing/
Marketing Pathway

8

15

IMC

Integrated Marketing Communications

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

9

15

DM

Digital Marketing

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

Các môn học thuộc ngành hẹp Business Management/
Business Management Pathway

10

15

ULC

Understanding and Leading Change

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

11

15

GBE

Global Business Environment

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

Các môn học lựa chọn/
Optional Units

12

15

BS

Business Strategy

1 lớp x 50 SV/ lớp

2 lớp x 25 SV/ lớp

 

3479 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019 (8/7/2018 3:07:09 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)