Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về một số lưu ý khi đăng ký môn học, học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian:

- Học kỳ II, năm học 2021-2022: từ 14/02/2022 đến 14/05/2022 (12 tuần thực học, 1 tuần nghỉ lễ 30/4 & 1/5) 

- Các lớp Trợ giảng (Tutorial) bắt đầu chậm 1 tuần so với các lớp Lecture (từ 21/02/2022). 

2. Các môn học được tổ chức trong kỳ (sv lưu ý xem theo KHÓA mình đang học chuyên ngành):

- 8 môn Level 4: BBE, HRM, AP, MPP, LM, MSBP, IC và BL chỉ dành cho Khóa 16 MÙA THU và Khóa 17 MÙA XUÂN (hệ đào tạo mới); 

- 6 môn Level 5: OB, SFM, BS, RP, OPM, PSD chỉ dành cho Khóa 16 Mùa xuân trở về trước (hệ đào tạo cũ). 

- Môn RP (30 tín chỉ) chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong giai đoạn BTEC HND. Môn học thiết kế với 3 giờ giảng/ tuần và các giờ Coaching. Các giờ Coaching của RP sẽ được cân đối dựa trên lịch của sinh viên và giáo viên hướng dẫn. 

- Khóa 16 Mùa xuân trở về trước theo hệ đào tạo cũ lưu ý: các môn Viện mở KỲ CUỐI CÙNG: OB, SFM, OPM, PSD. Các sinh viên chưa học/ cần học lại BẮT BUỘC đăng ký các môn này vào kỳ 2 năm học 2021-2022. 

 - Sinh viên Khóa 16 Mùa Thu (vừa kết thúc học kỳ đầu tiên chuyên ngành): sinh viên cần hoàn thành các môn Level 4 trước khi đăng ký và học các môn Level 5. Vậy, kỳ này sinh viên cần đăng ký học: LM, MSBP, IC, BL (15 tín chỉ/ môn). Sinh viên có thể xem lại hướng dẫn tại record buổi training thứ 6, 21/1/22 trên Microsoft Teams. 

- Sinh viên Khóa 17 Mùa Xuân (kỳ đầu BTEC): những sinh viên này học 3-4 môn kỳ đầu chuyên ngành là BBE, AP, HRM và MPP (15 tín chỉ/ môn). Viện sẽ chia lớp cho sinh viên theo danh sách. Các sinh viên sẽ có buổi Tập huấn chuyên ngành qua Microsoft Teams. 

3. Quy ước đặt tên lớp trên TKB:

- Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt. Sinh viên chọn lớp giảng chính (LT) (1) thì nên đăng ký học lớp trợ giảng (TH) (1A hoặc 1B). - Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B). 

4. V/v đăng ký môn trên Unisoft:

- Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ (tính cả môn học lại và môn đăng ký hàng đợi). - Môn HRM (chỉ dành cho sv hệ đào tạo mới: Khóa 16 Mùa Thu và 17 Mùa xuân): (1) sinh viên KHÔNG cần đăng ký Workshop (WS) trên hệ thống. Giáo viên sẽ chia sinh viên để làm Workshop theo danh sách riêng và TB với sinh viên sau; 2) TKB trên Unisoft không hiển thị giờ Workshop. 

- Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ. 

TT

Tín chỉ

Cấp độ

Viết tắt

Các môn học
được tổ chức trong
kỳ này

Số lớp
Giảng chính

Số lớp
Trợ giảng

Khóa chuyên ngành

1

15

4

BBE

Business and the Business Environment (hệ mới)

3

8

17 Mùa xuân,
16 Mùa thu

2

15

4

MPP

Marketing Process and Planning (hệ mới)

4

8

17 Mùa xuân,
16 Mùa thu

3

15

4

HRM

Human Resource Management (hệ mới)

4

8

17 Mùa xuân,
16 Mùa thu

4

15

4

AP

Accounting Principles (hệ mới)

4

8

17 Mùa xuân,
16 Mùa thu

5

15

4

LM

Leadership and Management (hệ mới)

3

6

16 Mùa thu

6

15

4

MSBP

Managing a Successful Business Project (Pearson set) (hệ mới)

3

6

16 Mùa thu

7

15

4

BL

Business Law (hệ mới)

3

6

16 Mùa thu

8

15

4

IC

Innovation and Commercialisation (hệ mới)

3

6

16 Mùa thu

9

15

5

OB

Organizational Behaviour (hệ cũ)

3

6

16 Mùa xuân trở về trước

10

15

5

SFM

Statistics for Management (hệ cũ)

3

6

16 Mùa xuân trở về trước

11

15

5

BS

Business Strategy (hệ cũ)

2

4

16 Mùa xuân trở về trước

12

30

5

RP

Research Project (hệ cũ)

2

Coach

Sv kỳ cuối BTEC

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Marketing

 

13

15

5

PSD

Product and Service Development (hệ cũ)

4

8

16 Mùa xuân trở về trước

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Business Management

 

14

15

5

OPM

Operations and Project Management (hệ cũ)

3

5

16 Mùa xuân trở về trước

3388 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)