Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023


 Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học BTEC HND trong học kỳ II, năm học 2022-2023, như sau:

- Học kỳ I, năm học 2022-2023: từ 27/02/2023 đến 20/05/2023 (12 tuần)

- Thời gian làm bài đánh giá cuối kỳ: tháng 5, 6/2023

- Các lớp Trợ giảng (Tutorial) bắt đầu chậm 1 tuần so với các lớp Giảng chính (Lecture) (từ 06/03/2023)

- Thời gian đăng ký môn học: từ 14.00 chiều thứ tư, 15/2/2023 đến 10.00 thứ sáu, 17/2/2023

Khóa 17 Mùa thu (sinh viên vừa kết thúc học kỳ đầu tiên chuyên ngành): sinh viên cần hoàn thành các môn Level 4 trước khi đăng ký và học các môn Level 5. Vậy, kỳ này sinh viên cần đăng ký học: LM, MSBP, BL, IC (15 tín chỉ/ môn).

Khóa 18 Mùa xuân (sinh viên kỳ đầu BTEC): sinh viên học 4 môn kỳ đầu chuyên ngành là BBE, AP, HRM và MPP (15 tín chỉ/ môn). Viện sẽ chia lớp cho sinh viên theo danh sách. Sinh viên sẽ có buổi Tập huấn chuyên ngành, thời gian cụ thể thông báo sau.

-     Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng và các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối. Sinh viên chọn lớp giảng chính (LT) (1) cần đăng ký học lớp trợ giảng (TH) (1A hoặc 1B).

 -  Trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B).

-   Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

-   Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ (tính cả môn học lại và môn đăng ký hàng đợi).

- Môn RP hệ mới (30 tín chỉ) chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng (Khóa 16 Mùa thu trở về trước). Môn học thiết kế với 3 giờ giảng/ tuần và các giờ Coaching. Các giờ Coaching của RP sẽ được cân đối dựa trên lịch của sinh viên và giáo viên hướng dẫn.

Thời khóa biểu: sinh viên cần truy cập email Viện cấp (email đuôi @isneu.org) để xem TKB tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0Je2RPHqykhPyKXJCZdOoCtteQNcmmdBw9fDYZlRks/edit?usp=sharing

 Danh sách số lượng lớp và các môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022 - 2023 như sau:

 

TT

Tín chỉ

Cấp độ

Viết tắt

Các môn học
được tổ chức trong
kỳ này

Số lớp
Giảng chính

Số lớp
Trợ giảng

Khóa chuyên ngành chính

1

15

4

BBE

Business and the Business Environment (hệ mới)

3

6

18 Mùa xuân

2

15

4

MPP

Marketing Process and Planning (hệ mới)

3

6

18 Mùa xuân

3

15

4

HRM

Human Resource Management (hệ mới)

3

6

18 Mùa xuân

4

15

4

AP

Accounting Principles (hệ mới)

3

6

18 Mùa xuân

5

15

4

LM

Leadership and Management (hệ mới)

2

3

17 Mùa thu

6

15

4

MSBP

Managing a Successful Business Project (Pearson set) (hệ mới)

2

3

17 Mùa thu

7

15

4

BL

Business Law (hệ mới)

2

3

17 Mùa thu

8

15

4

IC

Innovation and Commercialisation (hệ mới)

2

3

17 Mùa thu

9

15

5

OB

Organizational Behaviour (hệ mới)

4

8

17 Mùa xuân

10

15

5

SFM

Statistics for Management (hệ mới)

4

8

17 Mùa xuân

11

15

5

BS

Business Strategy (hệ mới)

4

8

17 Mùa xuân

12

30

5

RP

Research Project (hệ cũ và mới)

3

Coach

16 Mùa thu
trở về trước

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Marketing

 

13

15

5

MIA

Marketing Insights and Analytics (hệ mới)

2

4

17 Mùa xuân

14

15

5

IMC

Integrated Marketing Communications (hệ mới)

2

3

16 Mùa thu

15

15

5

DM

Digital Marketing (hệ mới)

2

3

16 Mùa thu,

17 Mùa xuân

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Business Management

 

16

15

5

POM

Principles of Operations Management (hệ mới)

2

4

17 Mùa xuân

18

15

5

ULC

Understanding and Leading Change (hệ mới)

1

2

16 Mùa thu

19

15

5

GBE

Global Business Environment (hệ mới)

2

4

16 Mùa thu,
17 Mùa xuân

916 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)