Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch học tập cho học kỳ II, năm học 2014-2015,

chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo một số mốc thời gian quan trọng kết thúc học kỳ I và chuẩn bị cho học kỳ II năm học 2014 – 2015, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU. Nội dung cụ thể như sau:

I. GIAI ĐOẠN TIẾNG ANH

I.1. Khóa 10 Mùa Xuân - Tiếng Anh cấp độ 4

- Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 4: 23/10/2014

- Kết thúc tiếng Anh cấp độ 4: 14/1/2015

- Thi cuối cấp độ 4: 15/1/2015

- Thi lại cuối cấp độ 4: 20/1/2015.

* Sinh viên sau khi hoàn thành tiếng Anh cấp độ 4 được yêu cầu tham gia buổi tập huấn về chương trình chuyên ngành, và lịch trình học tập cụ thể trong mục III (đối với sinh viên đăng ký học ngành QTKD) của thông báo này.

Lưu ý: Lớp ngành NHTC bắt đầu vào tháng 9 hàng năm. Sinh viên đăng ký học ngành NHTC đã hoàn thành tiếng Anh đợt tháng 1/2015 có thể đăng ký chuyển ngành học sang QTKD để có thể bắt đầu học chuyên ngành ngay khi kết thúc năm 1, hoặc bảo lưu kết quả giai đoạn tiếng Anh trong 1 kỳ học, chờ lớp ngành NHTC bắt đầu vào tháng 9/2015.

I.2. Khóa 10 Mùa Thu - Tiếng Anh cấp độ 3

- Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 3: 22/12/2014

- Thi giữa cấp độ 3: 7/2/2015

- Thời gian nghỉ tết: 15/02/2015 đến hết ngày 01/03/2015. Học tiếp cấp độ 3 vào 02/03/2015.

- Thi cuối cấp độ 3: 28/03/2015

Tiếng Anh cấp độ 4

- Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 4: 06/04/2015

- Thi giữa cấp độ 4: 23/5/2015

- Thi cuối cấp độ 4: 04/07/2015 (Dự kiến)

- Sinh viên nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp THPT trước ngày 27/7/2015.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học ngành NHTC lưu ý theo dõi lịch học môn Toán Kinh tế (dự kiến bắt đầu từ tuần 3/8/2015)

I.3. Khóa 11 mùa Xuân

Tiếng Anh cấp độ 2

- Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 2: 02/02/2015

- Thời gian nghỉ tết: 15/02/2015 đến hết ngày 01/03/2015. Học tiếp cấp độ 2 vào 02/03/2015.

- Thi giữa cấp độ 2: 04/04/2015

- Thi cuối cấp độ 2: 16/05/2015

Tiếng Anh cấp độ 3

- Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 3: 25/05/2015

- Kết thúc học kỳ đầu tiên: 03/07/2015 (dự kiến)

- Bắt đầu học kỳ tiếp theo (HKI, năm 2015-2016): 17/08/2015 (dự kiến)

Các môn học trong Giai đoạn 1 (song song với việc học tiếng Anh)

Kế hoạch tổ chức các môn cơ sở trong giai đoạn 1 cụ thể như sau:

Lớp Kỹ năng học tập

20/10 –1/2015, 3/2015 - 6/2015

Lớp Tin học ứng dụng

20/10 –2/2015, 3/2015 - 6/2015

Lớp Kinh tế học cơ bản

20/10 - 1/2015, 4/2015 – 6/2015

Lớp Toán kinh tế cơ bản (dành cho sinh viên UWE)

3/8 – 31/8/2015

* Sinh viên không đạt môn Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế không được học tiếp chuyên ngành NHTC. Với ngành QTKD, SV không đạt môn Kinh tế học cơ bản chỉ được xét đăng ký tối đa 3 môn học trong 2 kỳ học đầu tiên ở giai đoạn BTEC HND.

II. NGÀNH KINH TẾ VÀ NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH

Thi hết kỳ I

5/1/2015 – 16/1/2015

Dự kiến thời gian công bố thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2014-2015

30/12/2014

Thời hạn nộp học phí kỳ II

15/12/2014 - 9/1/2015

Thời gian lên lớp Kỳ II

19/1/2015-30/4/2015

Nghỉ Tết

15/2/2015-01/3/2015

Thi hết kỳ II

11/5/2015-22/5/2015

Thi lại cả 3 khóa 7,8,9

13-24/7/2015

Tốt nghiệp khóa 7

Giữa tháng 8/2015

III. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

III.1. Giai đoạn BTEC-HND

Kế hoạch chi tiết của chương trình BTEC-HND như sau:

Môn học tập trung cuối kỳ (PPD)

29/12/2014 – 23/01/2015

Dự kiến thời gian công bố thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2014-2015

30/12/2014

Tập huấn chuyên ngành khóa 9 MT (lần 2)

6/1/2015

Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ II, năm học 2014- 2015

14h00 ngày 7/1/2015 – 13h59 ngày 9/1/2015

Thời hạn nộp học phí cho học kỳ II, năm học 2014-2015 (đối với các khóa 7,8,9)

Đến hết 16/1/2015

Tập huấn khóa 10MX lên chuyên ngành

23/01/2014

Thời hạn nộp học phí cho học kỳ II, năm học 2014-2015 (đối với khóa 10MX)

Đến hết 31/1/2015

Thời gian bắt đầu học kỳ II, năm học 2014-2015

26/01/2015 – 31/05/2015 (bao gồm cả các bài đánh giá)

Nghỉ Tết âm lịch

15/2/2015-01/3/2015

Lưu ý: Sinh viên có trách nhiệm với các môn học đã đăng ký, nộp học phí theo số môn đăng ký và chỉ nhận được kết quả với các môn học đó. Việc bổ sung thêm, rút bớt hay thay đổi đăng ký môn học cho học kỳ II, 2014-2015 sau thời điểm 14h ngày 09/01/2014 phải được sự chấp nhận của Viện Đào tạo Quốc tế thông qua các cán bộ quản lý Chương trình.

* Đối với sinh viên khóa 10 (MX), Viện sẽ tổ chức tập huấn các quy định của hệ thống BTEC HND và của Viện ĐTQT liên quan đến giai đoạn chuyên ngành. Việc tập huấn này là bắt buộc đối với sinh viên lên chuyên ngành. Sinh viên không tham gia sẽ tự chịu trách nhiệm khi không nắm được những thông tin cần thiết liên quan đến chuyên ngành. Thời gian: Toàn bộ ngày 23/01/2015 tại Giảng đường D2, Phòng 404.

Sinh viên khóa 10 mùa Xuân hoàn thành Level 4 lên giai đoạn chuyên ngành BTEC HND không cần đăng ký môn học cho kỳ mới. Các môn học của sinh viên trong kỳ chuyên ngành đầu tiên sẽ do Chương trình quyết định, dựa vào kết quả hoàn thành các môn bổ trợ bắt buộc của sinh viên (các môn cơ sở bắt buộc bao gồm môn Kinh tế học cơ bản, Kỹ năng học tập và Tin học). Với ngành QTKD, SV không hoàn thành các môn bổ trợ bắt buộc chỉ được xét đăng ký tối đa 3 môn học ở giai đoạn BTEC HND.

* Đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình BTEC HND (Khóa 8 MX), Viện sẽ tổ chức các hoạt động hướng dẫn đăng ký nhập học năm cuối. Nội dung cụ thể bao gồm:

+ Tổ chức buổi Rà soát kết quả học tập giai đoạn BTEC HND và đăng ký chuyển tiếp vào chương trình BABM vào 15h00 ngày 31/12/2014. (Danh sách những sinh viên dự kiến đủ điều kiện chuyển tiếp năm cuối sẽ được đăng trên website trước đó 1 ngày.)

+ Tập huấn chương trình BABM: giới thiệu chương trình, cách thức đánh giá môn học, phát tài liệu học, Thời Khóa biểu... Thời gian tổ chức (dự kiến) vào 15h00 ngày 8/1/2015 tại Giảng đường D2, phòng 404

III.2. Chương trình BABM

Thời gian kết thúc học kỳ 1, 2014-2015

Tháng 12/2014

Thời hạn nộp bài assignment cuối kỳ

10h00 ngày 16/1/2015

Thời gian thi cuối kỳ

16h30 ngày 13,14/1/2015

Thời hạn nộp học phí đối với sinh viên lên BABM kỳ đầu (khóa 8 MX)

Hết ngày 19/1/2015

Thời gian của học kỳ tiếp theo: kỳ T1-T4/2015 (dành cho những sinh viên đang học BABM và những sinh viên mới đăng ký vào chương trình BABM).

19/1/2015 – 03/04/2015

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2015

15/02/2015 – 01/03/2015

Thời gian nộp bài và thi cuối kỳ

13, 14, 15, 17/4/2015

Lưu ýViện Đào tạo Quốc tế nghỉ Tết dương lịch và âm lịch theo lịch của Chính phủ và Nhà trường quy định. 
Thời gian nghỉ Tết dương lịch là từ 1/1-4/1/2015.


VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

3835 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)