Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học BTEC HND trong học kỳ I, năm học 2023-2024, như sau:

-    Học kỳ I, năm học 2023-2024: từ 11/09/2023 đến 03/12/2023 (12 tuần)

-    Các lớp Trợ giảng (Tutorial) bắt đầu chậm 1 tuần so với các lớp Giảng chính (Lecture) (từ 18/09/2023)

-    Thời gian đăng ký lịch học: từ 14.00 chiều thứ tư, 23/08/2023 đến 10.00 thứ sáu, 25/08/2023

Sinh viên xem cụ thể Thông báo và hướng dẫn tại Moodle, mục IBD_BTEC HND

Danh sách số lượng lớp và các môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2023 - 2024 như sau:

TT

Tín chỉ

Cấp độ

Viết tắt

Các môn học
được tổ chức trong
kỳ này

Khóa chuyên ngành chính

Số lớp giảng chính

Số lớp trợ giảng

1

15

4

BBE

Business and the Business Environment

18 Mùa Thu

2

3

2

15

4

MPP

Marketing Process and Planning

18 Mùa Thu

2

3

3

15

4

HRM

Human Resource Management

18 Mùa Thu

2

3

4

15

4

AP

Accounting Principles

18 Mùa Thu

2

3

5

15

4

LM

Leadership and Management

18 Mùa Xuân

3

5

6

15

4

MSBP

Managing a Successful Business Project (Pearson set)

18 Mùa Xuân

3

5

7

15

4

BL

Business Law

18 Mùa Xuân

3

5

8

15

4

IC

Innovation and Commercialisation

18 Mùa Xuân

3

5

9

15

5

OB

Organizational Behaviour

17 Mùa Thu

2

3

10

15

5

SFM

Statistics for Management

17 Mùa Thu

2

3

11

15

5

BS

Business Strategy

17 Mùa Thu

2

3

12

30

5

RP

Research Project

17 Mùa Xuân

3

Coach

Chuyên ngành hẹp Marketing

13

15

5

MIA

Marketing Insights and Analytics

17 Mùa Thu

1

2

14

15

5

IMC

Integrated Marketing Communications

17 Mùa Xuân

2

4

15

15

5

DM

Digital Marketing

17 Mùa Xuân

2

4

Chuyên ngành hẹp Management

16

15

5

POM

Principles of Operations Management

17 Mùa Thu

1

1

17

15

5

ULC

Understanding and Leading Change

17 Mùa Xuân

2

3

18

15

5

GBE

Global Business Environment

17 Mùa Xuân

2

3

86 lượt truy cập
Các thông báo khác
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (03/30/2023 15:40:01)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (01/27/2022 11:51:12)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (02/03/2021 15:52:57)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (08/25/2020 10:22:01)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019 (08/07/2018 15:07:09)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (01/09/2018 17:15:45)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (08/10/2015 19:54:11)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (02/05/2015 09:39:19)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (01/08/2015 19:11:58)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (01/06/2015 09:36:15)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 16:24:53)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 16:24:33)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 16:24:13)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 16:23:44)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 16:23:19)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 16:22:57)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 16:22:38)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 16:22:10)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 16:21:39)
<< First | Prev |
[1] 2
| Next | Last >>