Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2023-2024

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học, chương trình BTEC HND trong học kỳ II, năm học 2023-2024, như sau:

 - Học kỳ II, năm học 2023-2024: từ 19/2/2023 đến 11/5/2023 (12 tuần)

- Thời gian làm bài đánh giá cuối kỳ: tháng 5, 6/2023

-  Các lớp Trợ giảng (Seminar) bắt đầu chậm 1 tuần so với các lớp Giảng chính (Lecture) (từ 26/02/2024)

-  Thời gian đăng ký môn học: từ 14.00 thứ sáu, 2/2/2024 đến 14.00 chủ nhật, 4/2/2024

Thời khóa biểu: sinh viên cần truy cập email Viện cấp (email đuôi @isneu.org) để xem TKB tại link sau: https://bit.ly/schedulebtecs2yr2324

Sinh viên lưu ý kiểm tra thời khóa biểu lần cuối vào sáng thứ sáu, 2/2/2024 để đảm bảo cập nhật TKB mới nhất.

Danh sách số lượng lớp và các môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

 

TT

Tín chỉ

Cấp độ

Viết tắt

Các môn học
được tổ chức trong
kỳ này

Số lớp
Giảng chính

Số lớp
Trợ giảng

Khóa tiến độ

1

15

4

BBE

Business and the Business Environment

2

4

19 Mùa xuân

2

15

4

MPP

Marketing Process and Planning

2

4

19 Mùa xuân

3

15

4

HRM

Human Resource Management

2

4

19 Mùa xuân

4

15

4

AP

Accounting Principles

2

4

19 Mùa xuân

5

15

4

LM

Leadership and Management (lớp trong kỳ)

1

2

18 Mùa thu

Leadership and Management (lớp intensive, kỳ hè)

1

1

18 Mùa thu

6

15

4

MSBP

Managing a Successful Business Project (Pearson set)

2

3

18 Mùa thu

7

15

4

BL

Business Law

2

3

18 Mùa thu

8

15

4

IC

Innovation and Commercialisation

2

3

18 Mùa thu

9

15

5

OB

Organizational Behaviour

3

5

18 Mùa xuân

10

15

5

SFM

Statistics for Management

3

5

18 Mùa xuân

11

15

5

BS

Business Strategy

3

5

18 Mùa xuân

12

30

5

RP

Research Project

2

Coach

17 Mùa thu trở về trước

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Marketing

 

13

15

5

MIA

Marketing Insights and Analytics

2

3

18 Mùa xuân

14

15

5

IMC

Integrated Marketing Communications

1

2

17 Mùa thu

15

15

5

DM

Digital Marketing

1

2

17 Mùa thu

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Management

 

16

15

5

POM

Principles of Operations Management

2

3

18 Mùa xuân

17

15

5

ULC

Understanding and Leading Change

1

1

17 Mùa thu

18

15

5

GBE

Global Business Environment

1

1

17 Mùa thu

126 lượt truy cập
Các thông báo khác
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (08/29/2023 09:56:52)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (03/30/2023 15:40:01)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (01/27/2022 11:51:12)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (02/03/2021 15:52:57)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (08/25/2020 10:22:01)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019 (08/07/2018 15:07:09)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (01/09/2018 17:15:45)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (08/10/2015 19:54:11)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (02/05/2015 09:39:19)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (01/08/2015 19:11:58)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (01/06/2015 09:36:15)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 16:24:53)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 16:24:33)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 16:24:13)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 16:23:44)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 16:23:19)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 16:22:57)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 16:22:38)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 16:22:10)
<< First | Prev |
[1] 2
| Next | Last >>