Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015

Theo Quy định đào tạo mới của Chương trình Cử nhân Quốc tế được áp dụng từ 01/01/2015, Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo các thay đổi quan trọng liên quan đến quy định đào tạo của Chương trình Cử nhân Quốc tế, giai đoạn BTEC HND, tính từ học kỳ II, năm học 2014-2015 như sau:

- Với mỗi bài đánh giá của môn học (bài tiểu luận ở nhà, bài thi, bài báo cáo...), sinh viên có tối đa 2 cơ hội làm bài, bao gồm nộp bài lần đầu và 1 lần làm lại (rework assignment, re-sit exam). Sau 2 lần đánh giá, nếu sinh viên không hoàn thành tất cả các tiêu chí của môn học, sinh viên sẽ phải học lại môn học.

- Thời hạn nộp bài của tất cả các bản in (nộp tại giảng đường hoặc văn phòng) và file mềm (nộp lên Turnitin) được thống nhất cùng một giờ.

- Trường hợp bản in của bài tập và file mềm không giống nhau, bài tập của sinh viên sẽ bị coi là đạo văn (plagiarized), sinh viên sẽ bị hủy kết quả bài tập và nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Chương trình. Trường hợp sinh viên vi phạm từ lần thứ 2 ở bất kỳ môn học nào (ở bất kỳ học kỳ nào), kết quả của môn học đó sẽ bị hủy.

Một số lưu ý về việc đăng ký môn học:

- Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ.

- Trong học kỳ II, có 2 môn học được tổ chức tập trung cuối kỳ là MI và PPD. Lịch học của 2 môn này trùng nhau, sinh viên chỉ có thể chọn 1 trong 2 môn này để học. Do học theo hình thức tập trung, lịch học cụ thể của 2 môn này không có trong thời khóa biểu hiện tại và sẽ được thông báo cuối kỳ, dự kiến học trong tháng 6/2015. Các môn học này được tính vào tổng số môn học của sinh viên trong kỳ II, năm học 2014-2015.

- Sinh viên cần hoàn thành các môn cơ sở ngành trước khi học chuyên ngành (môn MKT là môn cơ sở ngành của chuyên ngành Marketing, môn MFRD là cơ sở ngành của chuyên ngành Accounting, môn OB là cơ sở ngành của chuyên ngành Management). Riêng với môn FSA, sinh viên phải hoàn thành môn FR trước khi học FSA.

- Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt.

- Trong học kỳ II, năm học 2014-2015, các môn BE và WLP không có giờ trợ giảng.

- Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B).

- Môn RP chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong chương trình BTEC HND.

- Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ thời khóa biểu và chuẩn bị cho việc đăng ký môn học trên UniSoft. Thời gian đăng ký môn học từ 8h ngày 10/01/2015 đến 8h ngày 12/01/2015.

Tên các môn học và số lượng lớp giảng và số chỗ học dự kiến như sau:

BTEC HND UNIT NAME LIST


Semester 2, 2014-2015


No.

Credit

Level

Unit Name

Abbreviation

Number of lecture classes

Number of available seats

Note


Core units


1

15

4

Business Environment

BE

1

602

15

4

Managing Financial Resources and Decisions

MFRD

1

603

15

4

Organisations and Behaviour

OB

1

604

15

4

Marketing Principles

MKT

1

605

15

4

Business Law 1: Aspects of Contract and Negligence for Business

BL

1

606

15

5

Business Decision Making

BDM

2

1107

15

5

Business Strategy

BS

1

608

20

5

Research Project

RP

2

110


Specialist units in Accounting


9

15

4

Financial Accounting and Reporting

FR

1

6010

15

5

Financial Systems and Auditing

FSA

1

6011

15

5

Taxation

TAX

2

110


Specialist units in Marketing


12

15

4

Marketing Intelligence

MI

2

110

Intensive course


13

15

5

Sales Planning and Operation

SPO

2

110


Specialist units in Management


14

15

5

Personal and Professional Development

PPD

1

60

Intensive course


15

15

5

Working with and Leading People

WLP

1

6016

15

4

Managing Business Activities to Achieve Good Results

MAAR

1

60Sinh viên tải thời khóa biểu tại đây.

4362 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Quy định vv đăng ký môn - BTEC HND, Kỳ I năm học 2023-2024 (8/29/2023 9:56:52 AM)
Các quy định về đăng ký môn học & thời gian đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2022-2023 (3/30/2023 3:40:01 PM)
Quy định đăng ký tín chỉ, chương trình BTEC HND, Học kỳ II năm học 2021-2022 (1/27/2022 11:51:12 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2020-2021 (2/3/2021 3:52:57 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2020-2021 (8/25/2020 10:22:01 AM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018 (1/9/2018 5:15:45 PM)
Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2015-2016 (8/10/2015 7:54:11 PM)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2015 (2/5/2015 9:39:19 AM)
Thời khóa biểu, cập nhật quy định đào tạo và lịch đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2014-2015 (1/8/2015 7:11:58 PM)
Tập huấn chuyên ngành BTEC HND (lần 2) dành cho sinh viên Khóa 9 Mùa thu (1/6/2015 9:36:15 AM)
Lịch học môn bổ trợ năm thứ nhất - Khóa 10 Mùa thu (12/31/2014 4:24:53 PM)
Danh sách các sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1/2015 (12/31/2014 4:24:33 PM)
Lịch học môn PPD intensive, kỳ I năm học 2014-2015 (updated) và danh sách sinh viên (12/31/2014 4:24:13 PM)
Danh sách sinh viên nghỉ quá tiết quy định, chương trình BTEC HND - Học kỳ I năm học 2014-2015 (12/31/2014 4:23:44 PM)
Thay đổi deadline nộp bài assignment môn Asset Pricing, chương trình UWE level 3 (12/31/2014 4:23:19 PM)
Tình hình kỉ luật sinh viên tiếng anh cấp độ 4 - Khóa 10 Mùa xuân (12/31/2014 4:22:57 PM)
Danh sách và lịch thi Kinh tế học cơ bản - Khóa 10 mùa xuân (12/31/2014 4:22:38 PM)
Kế hoạch tổng thể kết thúc học kỳ I và chuẩn bị học kỳ II năm học 2014-2015 của Chương trình Cử nhân Quốc tế. (12/31/2014 4:22:10 PM)
Danh sách lớp, lịch trình, thời khóa biểu học tập lớp TA cấp độ 3, khóa 10, mùa Thu (12/31/2014 4:21:39 PM)